За нас

Да рециклираш не е просто дейност – това е мисия.Нашата мисия.И ние я изпълняваме.

Изпълняваме я ежедневно и постъпателно с добри резултати и цялостен принос.

Рециклирането е най-добрият начин за преработване на отпадъците и получаване на суровина, която може да се използва повторно за създаването на нов продукт.

Този метод на преработка позволява  намаляване на количеството на отпадъци за депониране като същевременно създава материал и суровина за произвеждане на нови продукти.

Ползите от рециклирането са не само от екологична гледна точка.Те са и в икономическа. Когато става въпрос за отпадъци от метали явяващи се ценен,но и изчерпаем ресурс, рециклирането позволява намаляване на енергийните разходи за добив и производство.

Намалява са замърсяването на водата и въздуха като се пестят ценни природни ресурси. Производството на продукти от рециклирани метали, може да доведе за намаляване на необходимата енергия до 95%, в сравнение с производството на същите продукти от нов материал.